CÁC GÓI CHỤP HÌNH CƯỚI
Amie De Charme 2020
Simple Package
Giá chỉ: 6.000.000 đ
 • 1 Váy Cưới và 1 Vest cao cấp
  Chụp 01 Layout cơ bản ( Trắng, đen, xám )
 • Chụp trong 1h tại studio
 • Makeup và làm tóc tại studio
 • Hoa cầm tay và phụ kiện

 • Sản Phẩm:
 • 01 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • 10 hình nhỏ 13x18cm
 • Toàn bộ file gốc + retouch
 • Stylist tư vấn concept phù hợp với gout ăn mặc của bạn
 • Trang phục ngày chụp được tùy chọn trong dòng váy Basic tại Amie De Charme
 • Mỹ phẩm trang điểm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu
 • Album hoàn thiện trong 4 ~ 6 tuần hoặc theo yêu cầu
 • Tặng Voucher 10% tại MonAmie - Thương hiệu uy tín, chất lượng
 • Giảm 30% phí thuê váy ngày cưới khi sử dụng dịch vụ tại Amie De Charme
 • Giảm 5% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Capella
 • Giảm 10% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Maison De Charme
 • Ưu đãi quay be hide the sence từ 12.000.000 đ còn 5.000.000 đ
Studio Package
Giá chỉ: 12.000.000 đ
 • 2 Váy Cưới + 2 Vest cao cấp
  Chụp 01 Layout cơ bản ( Trắng , đen, xám ) + 1 layout concept setup sẳn
 • Chụp trong 2h tại studio
 • Makeup và làm tóc thay đổi theo trang phục tại studio
 • Hoa cầm tay và phụ kiện

 • Sản Phẩm:
 • 01 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • 10 hình nhỏ 13x18cm
 • 01 Album photobook cao cấp ( Size 30x30cm hoặc 25x35cm, 20 trang )
 • Retouch 35 file hình
 • Toàn bộ file gốc + retouch
  Slide chiếu nhà hàng
 • Stylist tư vấn concept phù hợp với gout ăn mặc của bạn
 • Trang phục ngày chụp được tùy chọn trong dòng váy Basic tại Amie De Charme
 • Mỹ phẩm trang điểm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu
 • Album hoàn thiện trong 4 ~ 6 tuần hoặc theo yêu cầu
 • Tặng Voucher 10% tại MonAmie - Thương hiệu uy tín, chất lượng
 • Giảm 30% phí thuê váy ngày cưới khi sử dụng dịch vụ tại Amie De Charme
 • Giảm 5% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Capella
 • Giảm 10% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Maison De Charme
 • Ưu đãi quay be hide the sence từ 12.000.000 đ còn 5.000.000 đ
Studio VIP Package
Giá chỉ: 16.000.000 đ
 • 2 Váy Cưới + 2 Vest
  Chụp 01 Layout cơ bản ( Trắng , đen, xám ) + 2 layout concept setup riêng
 • 1 Trang phục tự chọn theo tư vấn của Amie De Charme
 • Chụp trong 3h ~ 4h tại studio
 • Makeup và làm tóc thay đổi theo trang phục tại studio
 • Hoa cầm tay và phụ kiện

 • Sản Phẩm:
 • 02 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • 01 Album photobook cao cấp ( Size 30x30cm hoặc 25x35cm, 20 trang )
 • Retouch 40 file hình
 • 10 hình nhỏ 13x18cm
 • Toàn bộ file gốc + retouch
  Slide chiếu nhà hàng
 • Stylist tư vấn concept phù hợp với gout ăn mặc của bạn
 • Trang phục ngày chụp được tùy chọn trong dòng váy Basic tại Amie De Charme
 • Mỹ phẩm trang điểm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu
 • Album hoàn thiện trong 4 ~ 6 tuần hoặc theo yêu cầu
 • Tặng Voucher 30% tại MonAmie - Thương hiệu uy tín, chất lượng
 • Giảm 50% phí thuê váy ngày cưới khi sử dụng dịch vụ tại Amie De Charme
 • Giảm 5% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Capella
 • Giảm 10% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Maison De Charme
 • Ưu đãi quay be hide the sence từ 12.000.000 đ còn 5.000.000 đ
Standard Package
Giá chỉ: 12.900.000 đ
 • 2 Váy Cưới + 2 Vest
  1 bộ trang phục thường ngày do khách hàng chuẩn bị
 • Chụp tại 2 địa điểm tuỳ chọn Sài Gòn
 • Makeup và làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Hoa cầm tay và phụ kiện

 • Sản Phẩm:
 • 01 Hình ép gỗ 60x90cm
 • 01 Album photobook cao cấp ( Size 30x30cm hoặc 25x35cm, 30 trang )
 • Retouch 40 file hình
 • 10 hình nhỏ 13x18cm
 • Toàn bộ file gốc + retouch
  Slide chiếu nhà hàng
 • Xe duy chuyển trong ngày chụp
 • Stylist tư vấn concept phù hợp với gout ăn mặc của bạn
 • Trang phục ngày chụp được tùy chọn trong dòng váy Basic tại Amie De Charme
 • Mỹ phẩm trang điểm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu
 • Album hoàn thiện trong 4 ~ 6 tuần hoặc theo yêu cầu
 • Tặng Voucher 30% tại MonAmie - Thương hiệu uy tín, chất lượng
 • Giảm 50% phí thuê váy ngày cưới khi sử dụng dịch vụ tại Amie De Charme
 • Giảm 5% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Capella
 • Giảm 10% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Maison De Charme
 • Ưu đãi quay be hide the sence từ 12.000.000 đ còn 5.000.000 đ

Chưa bao gồm phí địa điểm chụp nếu có

Basic Package
Giá chỉ: 8.900.000 đ
 • 1 Váy Cưới + 1 Vest
 • Chụp 1 buổi trong studio hoặc 01 địa điểm nội thành Sài Gòn
 • Makeup và làm tóc thay đổi theo trang phục tại studio
 • Hoa cầm tay và phụ kiện

 • Sản Phẩm:
 • 01 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • 01 Album photobook cao cấp ( Size 30x30cm hoặc 25x35cm, 20 trang )
 • Retouch 25 file hình
 • 10 hình nhỏ 13x18cm
 • Toàn bộ file gốc + retouch
 • Stylist tư vấn concept phù hợp với gout ăn mặc của bạn
 • Trang phục ngày chụp được tùy chọn trong dòng váy Basic tại Amie De Charme
 • Mỹ phẩm trang điểm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu
 • Album hoàn thiện trong 4 ~ 6 tuần hoặc theo yêu cầu
 • Tặng Voucher 30% tại MonAmie - Thương hiệu uy tín, chất lượng
 • Giảm 50% phí thuê váy ngày cưới khi sử dụng dịch vụ tại Amie De Charme
 • Giảm 5% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Capella
 • Giảm 10% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Maison De Charme
 • Ưu đãi quay be hide the sence từ 12.000.000 đ còn 5.000.000 đ

Chưa bao gồm các địa điểm thu phí nếu có

Silver Package
Giá chỉ: 14.900.000 đ
 • 2 Váy Cưới + 2 Vest
  1 bộ trang phục thường ngày do khách hàng chuẩn bị
 • Chụp 1 ngày ( 3 địa điểm )
 • Makeup và làm tóc thay đổi theo trang phục tại studio
 • Hoa cầm tay và phụ kiện

 • Sản Phẩm:
 • 02 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • 01 Album photobook cao cấp ( Size 30x30cm hoặc 25x35cm, 20 trang )
 • Retouch 40 file hình
 • 10 hình nhỏ 13x18cm
 • Toàn bộ file gốc + Retouch
  Slide chiếu nhà hàng
 • Xe di chuyển trong ngày chụp
 • Stylist tư vấn concept phù hợp với gout ăn mặc của bạn
 • Trang phục ngày chụp được tùy chọn trong dòng váy Basic tại Amie De Charme
 • Mỹ phẩm trang điểm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu
 • Album hoàn thiện trong 4 ~ 6 tuần hoặc theo yêu cầu
 • Tặng Voucher 30% tại MonAmie - Thương hiệu uy tín, chất lượng
 • Giảm 50% phí thuê váy ngày cưới khi sử dụng dịch vụ tại Amie De Charme
 • Giảm 5% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Capella
 • Giảm 10% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Maison De Charme
 • Ưu đãi quay be hide the sence từ 12.000.000 đ còn 5.000.000 đ
Gold Package
Giá chỉ: 18.900.000 đ
 • 3 Váy Cưới + 2 Vest
  1 bộ trang phục thường ngày do khách hàng chuẩn bị
 • Chụp 1 ngày ( 3 địa điểm )
 • Makeup và làm tóc thay đổi theo trang phục tại studio

 • Sản Phẩm:
 • 02 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • 01 Album photobook cao cấp ( Size 30x30cm hoặc 25x35cm, 40 trang )
 • Retouch 50 file hình
 • 10 hình nhỏ 13x18cm
 • Toàn bộ file gốc + Retouch
  Slide chiếu nhà hàng
 • Xe di chuyển trong ngày chụp
 • Stylist tư vấn concept phù hợp với gout ăn mặc của bạn
 • Trang phục ngày chụp được tùy chọn trong dòng váy Basic tại Amie De Charme
 • Mỹ phẩm trang điểm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu
 • Album hoàn thiện trong 4 ~ 6 tuần hoặc theo yêu cầu
 • Tặng Voucher 30% tại MonAmie - Thương hiệu uy tín, chất lượng
 • Giảm 50% phí thuê váy ngày cưới khi sử dụng dịch vụ tại Amie De Charme
 • Giảm 5% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Capella
 • Giảm 10% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Maison De Charme
 • Ưu đãi quay be hide the sence từ 12.000.000 đ còn 5.000.000 đ
Diamon Package
Giá chỉ: 25.000.000 đ
 • 3 Váy Cưới + 3 Vest
  1 bộ trang phục thường ngày do khách hàng chuẩn bị
 • Chụp 1 ngày ( 3 ~ 4 địa điểm )
 • Makeup và làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Hoa cầm tay và phụ kiện

 • Sản Phẩm:
 • 02 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • 01 Album photobook cao cấp ( Size 30x30cm hoặc 25x35cm, 40 trang )
 • Retouch 60 file hình
 • 10 hình nhỏ 13x18cm
 • Toàn bộ file gốc + Retouch
  Slide chiếu nhà hàng
 • Xe di chuyển trong ngày chụp
 • Stylist tư vấn concept phù hợp với gout ăn mặc của bạn
 • Trang phục ngày chụp được tùy chọn trong dòng váy Basic tại Amie De Charme
 • Mỹ phẩm trang điểm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu
 • Album hoàn thiện trong 4 ~ 6 tuần hoặc theo yêu cầu
 • Tặng Voucher 30% tại MonAmie - Thương hiệu uy tín, chất lượng
 • Giảm 50% phí thuê váy ngày cưới khi sử dụng dịch vụ tại Amie De Charme
 • Giảm 5% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Capella
 • Giảm 10% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Maison De Charme
 • Ưu đãi quay be hide the sence từ 12.000.000 đ còn 5.000.000 đ
Family
Giá chỉ: 6.000.000 đ
 • Trang phục thường ngày do khách hàng chuẩn bị theo tư vấn concept của Amie De Charme
 • Chụp tại Studio Amie De Charme
 • Thời gian: 9h ~ 12h hoặc 13h ~ 16h
 • Gói chụp cho gia đình dưới 4 người bao gồm bé trên 1 tuổi

 • Sản Phẩm:
 • 01 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • Retouch 25 ảnh
 • Toàn bộ file gốc + Retouch
 • Tặng Make up cho mẹ
 • Tặng 2 hình ép gỗ 30x45cm
 • Phát sinh theo yêu cầu
 • Chụp thêm 1 bé hoặc 1 người lớn: 500.000 đ
 • Make up người nhà: 500.000 đ/ lần
 • Khách hàng thanh toán phụ thu 1.000.000đ nếu yêu cầu chụp ngoại cảnh hoặc phim trường ( phí phim trường khách thanh toán )
 • Khách in Album 25x25 ( 20 trang ) chỉ với 1.500.000đ ( Đã bao gồm thiết kế layout )
Profile Business Gentlemen
Giá chỉ: 6.000.000 đ
 • Trang phục khách hàng chuẩn bị ( 6.000.000 đ )
 • Trang phục Amie De Charme chuẩn bị ( 8.000.000 đ )
 • Chụp tại Studio Amie De Charme
 • Thời gian: 9h ~ 12h hoặc 13h ~ 16h

 • Sản Phẩm:
 • 01 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • Retouch 10 ảnh
 • Toàn bộ file gốc + Retouch
 • Tặng Make up cho mẹ
 • Tặng 2 hình kèm khung hình để bàn
Hồ Cốc - Vũng Tàu
Giá chỉ: 18.800.000 đ
 • 2 Váy Cưới + 2 Vest
  1 bộ trang phục thường ngày do khách hàng chuẩn bị theo tư vấn
 • Chụp 1 ngày tại Hồ Cốc hoặc Vũng Tàu
 • Makeup và làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Hoa cầm tay và phụ kiện

 • Sản Phẩm:
 • 02 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • 01 Album photobook cao cấp ( Size 30x30cm hoặc 25x35cm, 30 trang )
 • Retouch 40 file hình
 • 10 hình nhỏ 13x18cm
 • Toàn bộ file gốc + Retouch
  Slide chiếu nhà hàng
 • Xe di chuyển trong ngày chụp
 • Stylist tư vấn concept phù hợp với gout ăn mặc của bạn
 • Trang phục ngày chụp được tùy chọn trong dòng váy Basic tại Amie De Charme
 • Mỹ phẩm trang điểm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu
 • Album hoàn thiện trong 4 ~ 6 tuần hoặc theo yêu cầu
 • Tặng Voucher 30% tại MonAmie - Thương hiệu uy tín, chất lượng
 • Giảm 50% phí thuê váy ngày cưới khi sử dụng dịch vụ tại Amie De Charme
 • Giảm 5% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Capella
 • Giảm 10% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Maison De Charme
 • Ưu đãi quay be hide the sence từ 12.000.000 đ còn 5.000.000 đ
Đà Lạt Package
Giá chỉ: 24.800.000 đ
 • 2 Váy Cưới + 2 Vest
  1 bộ trang phục thường ngày do khách hàng chuẩn bị theo tư vấn
 • Chụp 1 ngày tại Hồ Cốc hoặc Vũng Tàu
 • Makeup và làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Hoa cầm tay và phụ kiện

 • Sản Phẩm:
 • 02 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • 01 Album photobook cao cấp ( Size 30x30cm hoặc 25x35cm, 30 trang )
 • Retouch 40 file hình
 • 10 hình nhỏ 13x18cm
 • Toàn bộ file gốc + Retouch
  Slide chiếu nhà hàng
 • Xe di chuyển trong ngày chụp
 • Stylist tư vấn concept phù hợp với gout ăn mặc của bạn
 • Trang phục ngày chụp được tùy chọn trong dòng váy Basic tại Amie De Charme
 • Mỹ phẩm trang điểm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu
 • Album hoàn thiện trong 4 ~ 6 tuần hoặc theo yêu cầu
 • Tặng Voucher 30% tại MonAmie - Thương hiệu uy tín, chất lượng
 • Giảm 50% phí thuê váy ngày cưới khi sử dụng dịch vụ tại Amie De Charme
 • Giảm 5% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Capella
 • Giảm 10% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Maison De Charme
 • Ưu đãi quay be hide the sence từ 12.000.000 đ còn 5.000.000 đ
 • Thêm 1 ngày chụp chỉ với 6.000.000 đ
 • Lưu Ý: chi phí trên chưa bao gồm phí địa điểm chụp ( nếu có ), ăn ở và di chuyển từ SG -> Đà Lạt cho CD-CR và ekip.
Nha Trang Package
Giá chỉ: 24.800.000 đ
 • 2 Váy Cưới + 2 Vest
  1 bộ trang phục thường ngày do khách hàng chuẩn bị theo tư vấn
 • Chụp 1 ngày tại Hồ Cốc hoặc Vũng Tàu
 • Makeup và làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Hoa cầm tay và phụ kiện

 • Sản Phẩm:
 • 02 Ảnh ép gỗ 60x90cm
 • 01 Album photobook cao cấp ( Size 30x30cm hoặc 25x35cm, 30 trang )
 • Retouch 40 file hình
 • 10 hình nhỏ 13x18cm
 • Toàn bộ file gốc + Retouch
  Slide chiếu nhà hàng
 • Xe di chuyển trong ngày chụp
 • Stylist tư vấn concept phù hợp với gout ăn mặc của bạn
 • Trang phục ngày chụp được tùy chọn trong dòng váy Basic tại Amie De Charme
 • Mỹ phẩm trang điểm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu
 • Album hoàn thiện trong 4 ~ 6 tuần hoặc theo yêu cầu
 • Tặng Voucher 30% tại MonAmie - Thương hiệu uy tín, chất lượng
 • Giảm 50% phí thuê váy ngày cưới khi sử dụng dịch vụ tại Amie De Charme
 • Giảm 5% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Capella
 • Giảm 10% khi đặt tiệc tại hệ thống nhà hàng Maison De Charme
 • Ưu đãi quay be hide the sence từ 12.000.000 đ còn 5.000.000 đ
 • Thêm 1 ngày chụp chỉ với 6.000.000 đ
 • Lưu Ý: chi phí trên chưa bao gồm phí địa điểm chụp ( nếu có ), ăn ở và di chuyển từ SG -> Nha Trang cho CD-CR và ekip.
Wedding Day
Dịch vụ tại Amie De Charme
 • Chụp hình truyền thống ( 1 Photographer )
 • - Chụp giao file không giới hạn
 • - Chụp Lễ + Tiệc ( Nội thành Sài Gòn )

 • Quay Phim Truyền Thống ( 1 Videographer )
 • - Clip thành phẩm FULL HD
 • - Quay Lễ + Tiệc ( Nội Thành Sài Gòn )
 • - USB video

 • Make Up - 1 lần make up tại tiệm
 • Váy cưới Linh Nga dòng cao cấp Premium ( số lượng: 02 )
 • Vest cưới cao cấp từ Mon Amie theo số đô ( Số lượng: 02 )
 • Hoa tươi cầm tay tự chọn theo mẫu Amie De Charme ( Số lượng: 01 )

 • Phát Sinh:
 • - Chi phí đi tỉnh: 500.000đ/ Ngày ( chưa bao gồm chi phí di chuyển và ăn ở)
 • - Các quận ngoại thành: 300.000đ/ Ngày
 • - Lễ nhà thờ: 300.000đ/ Máy
 • - Cô dâu chuyển váy từ Premium lên Luxury: 10.000.000đ/ váy
 • - Cô dâu chuyển váy từ Premium lên Limited: 15.000.000đ/ váy

Wedding CEREMONY
Dịch vụ tại Amie De Charme
 • Chụp hình truyền thống ( 1 Photographer - 4.500.000 đ )
 • - Chụp giao file không giới hạn
 • - Chụp Lễ + Tiệc ( Nội thành Sài Gòn )

 • Quay Phim Truyền Thống ( 1 Videographer - 6.500.000 đ)
 • - Clip thành phẩm FULL HD
 • - Quay Lễ + Tiệc ( Nội Thành Sài Gòn )
 • - USB video

 • Chụp hình Phóng sự ( 2 Photographer - 18.000.000 đ )
 • - Album photobook 30 trang
 • - Chụp Lễ + Tiệc ( Nội thành Sài Gòn )
 • - Giao toàn bộ file gốc và layout design

 • Quay Phim Phóng Sự ( 2 Videographer - 20.000.000 đ )
 • - Clip Thành Phẩm 2k
 • - Quay Lễ + Tiệc ( Nội thành Sài Gòn )
 • - USB Video

 • Phát Sinh:
 • - Chi phí đi tỉnh: 500.000đ/ Ngày ( chưa bao gồm chi phí di chuyển và ăn ở)
 • - Các quận ngoại thành: 300.000đ/ Ngày

Make Up Theo Yêu Cầu
Dịch vụ tại Amie De Charme
 • Make up tại tiệm
 • - Make up cô dâu - 1.500.000 đ
 • - Make up người nhà hoặc đi tiệc - 500.000 đ

 • Make up tại nhà
 • - Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh, Quân Tân Bình ( 500.000 đ)
 • - Quận 2, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Tân Phú ( 1.000.000 đ)
 • - Quận 9, Quận Hóc Môn, Quận Nhà Bè, Quận Bình Chánh ( 1.500.000 đ)
 • - Huyện Củ Chi, Huyện Cần Giờ ( 2.000.000 đ)

x
Liên hệ với chúng tôi
Nhập nội dung yêu cầu

Hãy cho Amie De Charme biết về nhu cầu của bạn nhé.


* yêu cầu nhập thông tin

Enquiries
Phone / fax (+84) 849 999 991
Phone: (+84) 896 111 118
(by Amie De Charme)
info@prewedding.vn
Wedding & Portraiture
Mr Kiệt: (+84) 896 111 118
Baby & Family
Mr Khang: (+84) 849 999 991
Mr Kiệt: (+84) 896 111 118
Việt Nam
Liên Hệ: (+84) 849 999 991
Hotline: 0849 999 991
Tuyển Dụng: (+84) 896 111 118 ( Phone )
Số Tài Khoản
Stk: 8111118
Tên tài khoản: Đặng Viên Khang
Chi Nhánh: ACB Phan Đình Phùng
Những câu hỏi thường gặp